sick-leave

Verzuim is een grote kostenpost voor een bedrijf. De productiviteit wordt lager terwijl er wel geïnvesteerd moet worden in het personeel dat een dagje wegblijft. Om verzuim te voorkomen geven we daarom vijf verzuimpreventie tips.

Top 5 verzuimpreventie

  • Toon betrokkenheid en waardering naar je medewerkers. Doe dit met aandacht voor de mens achter de werknemer, zijn/haar persoonlijke situatie, zijn/haar werkvreugde en ontwikkelkansen.
  • Communiceer het verzuimbeleid helder (en herhaaldelijk) organisatiebreed. Wat zijn de regels/verwachtingen, hoe gaan wij ermee om, wat zijn de consequenties en wie is waar verantwoordelijk voor?
  • Deel de verantwoordelijkheid met je medewerker. Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijke inspanningsplicht. Dus: geen ziekmelding maar verzoek voor ‘ziekteverlof’. Zorg voor korte lijnen en leg regelmatig contact met de zieke medewerker.
  • Maak van preventie gezondheidsbeleid. Zorg voor bewustwording bij de medewerkers van hun leefstijl en het effect daarvan op hun werkprestaties (balans werk-privé, ambitie en gezondheid).
  • Zorg voor een integrale aanpak met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, arbeidsverwachtingen en werknemersverplichtingen. Signaleer knelpunten en voorkom zo erger.