• Ja, ik heb interesse


Een financieel vangnet voor uw nabestaanden

Het overlijden van een dierbare zorgt niet alleen voor emotioneel gemis bij de nabestaanden, maar heeft meestal ook invloed op de financiële situatie van het gezin. Een deel van het inkomen valt weg en er moeten extra kosten worden gemaakt voor de kinderopvang en eventueel hulp in het huishouden. Ook kan er een gat ontstaan in het bedrag dat het gezin kan sparen voor de studie van de kinderen, vooral als de kostwinnaar komt te overlijden. Het is dus een vangnet voor direct merkbare financiële gevolgen en financiële gevolgen voor de lange termijn.

Met een nabestaandenverzekering, ook wel overlijdensrisicoverzekering genoemd, zorgt u voor een financieel vangnet bij overlijden van een van de partners. Deze verzekering kunt u los afsluiten, maar ook gekoppeld aan uw hypotheek. Tegen een geringe premie zorgt u voor zekerheid voor uw nabestaanden.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De kans dat uw nabestaande kan terugvallen op de algemene nabestaandenwet is klein. Deze is namelijk alleen geldig als de achterblijvende partner is geboren vóór 1 januari 1950, zwanger is of minimaal 1 kind heeft die jonger is dan 18 jaar. U heeft er ook kans op als de achterblijvende partner voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is. Echter onverwacht overlijden komt het meeste voor in leeftijden waarbij de kinderen al ouder zijn dan 18 jaar en de meeste mensen zijn wel arbeidsgeschikt.

Voordelen van een nabestaandenverzekering

  • Inkomen van de nabestaanden blijft gehandhaafd.
  • Studie van kinderen komt niet in gevaar.
  • Geld voor hulp in het huishouden.
  • Geen verhuizing nodig vanwege nieuwe financiën.
  • Voordelige premie tegen goede voorwaarden.