• Ja, wij hebben interesse


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar voor uw bedrijf

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent bij één van uw klanten is het prettig om te kunnen terugvallen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen materiële schade die door uzelf of door een werknemer is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen deze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, evenals productaansprakelijkheid.

Financiële risico’s vermijden

Meestal gaat het om grote bedragen bij een aansprakelijkheidsstelling. Daarom is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk voor elk bedrijf. Wij helpen u graag bij het inventariseren van de risico’s die uw onderneming loopt en het vaststellen van de beste dekkingsvorm. Bel ons gerust voor een afspraak en advies.

Voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  • Dekking van aansprakelijkheidsstelling bij materiële schade
  • Dekking bij persoonlijke (letsel)schade.
  • Dekking bij productaansprakelijkheid.
  • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.